Hieronder de meest gestelde vragen over de MVO Risico Checker op een rijtje. Blijft je vraag onbeantwoord? Vul dit contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wat is een MVO-risico?

Een 'MVO-risico' verwijst niet naar een financiële onzekerheid, maar naar een risico betreffende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We definiëren een MVO-risico als de kans op negatieve gevolgen die ondernemingen kunnen veroorzaken op mensen, het milieu en de maatschappij, waaraan ze mogelijk bijdragen of waar ze rechtstreeks bij betrokken zijn. Het is dus een extern georiënteerde interpretatie van risico (het risico om mens en/of milieu te schaden) in plaats van alleen rekening te houden met risico's voor het bedrijf. Internationaal aanvaarde thema's zijn bijvoorbeeld corruptie, het welzijn van werknemers, bedrijfsethiek en milieu impact. Je kunt op deze pagina een uitgebreider overzicht vinden van wat elk MVO-thema omvat.

Voor wie is de MVO Risico Checker?

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het invullen van de MVO Risico Checker weet je welke internationale MVO-risico's je loopt met jouw handelsactiviteiten en wat je kunt doen om de risico's te beperken.

Hoe werkt MVO-risicomanagement?

MVO-risicomanagement bestaat uit 8 stappen, waarvan het invullen van de MVO Risico Checker er een is. Hier vind je het hele stappenplan.

Waar komt de informatie vandaan?

Wij maken altijd gebruik van openbare externe bronnen, zodat we je kunnen doorverwijzen naar de bron voor meer informatie. Daarnaast houden we informatie zo actueel mogelijk.

Hoe wordt de informatie actueel gehouden?

Het MVO Risico Checker team is constant bezig met het updaten van risico’s en adviezen in de uitgebreide database. Dit doen we op een aantal manieren. Ten eerste zorgen we ervoor dat bronnen niet ouder zijn dan vijf jaar, door te checken of er nieuwere bronnen zijn, of door het risico/advies te verwijderen als dit niet meer actueel is. Ten tweede hebben we een groot aantal bronnen die periodiek verschijnen en die we daarom jaarlijks (of vaker) bijwerken. Ten derde houden we nieuwsbrieven in de gaten, waar we nieuwe bronnen uit halen en updaten. Tenslotte wijzen experts op het gebied van MVO en gebruikers ons op nieuwe bronnen, die we daarna updaten.

Hoe bepalen we de relevantie van informatie?

MVO Nederland doet geen uitspraak over de ernst van het geïdentificeerde risico, of de kans dat het risico daadwerkelijk zal optreden. Je bent zelf verantwoordelijk voor: 1) het interpreteren van de ernst van de risico's in relatie tot de activiteiten van je onderneming, en 2) het formuleren en uitvoeren van passende maatregelen om deze risico's te voorkomen of te verminderen.

Wat als er geen resultaten uit de MVO Risico Checker komen?

Niet voor alle landen en producten is (al) risico-informatie omtrent MVO beschikbaar, maar dit betekent niet dat er geen risico's zijn. Wij zijn continu aan het werk om ervoor te zorgen dat de tool zo compleet mogelijk is en blijft. Heb je suggesties voor interessante tools, of relevante bronnen voor specifieke landen/producten die opgenomen moeten worden in onze database? Vul dit contactformulier in met je suggesties!

Waarom krijg ik alleen algemene risico’s bij mijn productgroep? 

Probeer in het productveld (stap 1) een meer specifieke productgroep te zetten. Als je bijvoorbeeld ‘textiel’ invult, krijg je niks te zien over ‘katoen’, omdat textiel niet per se van katoen gemaakt is. Zoek dan dus op katoen.

Is het noodzakelijk om een account aan te maken?

Nee, het is niet noodzakelijk om een account aan te maken om de MVO Risico Checker te kunnen gebruiken. Er zitten echter wel een aantal voordelen aan het hebben van een account:

  • Automatisch zoekopdrachten opslaan;
  • Rapportages opslaan in een persoonlijk overzicht;
  • Notificaties ontvangen als de informatie over je land/product is bijgewerkt.

Hoe is het rapport (PDF met risico’s en adviezen) gegenereerd?

Product en service specifiek zoeken: De productenlijst is gebaseerd op SITC codes (Standard International Trade Classification). Deze codes hebben verschillende niveaus van specificatie. Een hoofdcategorie is bijvoorbeeld 'groente en fruit (algemeen)' en onder deze categorie zijn producten in subcategorieën ingedeeld. Als je een specifiek product zoekt, zoals sinaasappels, dan krijg je de resultaten te zien van dit specifieke product én alle (hoofd)categorieën waar dit product bij hoort. In dit geval krijg je dus ook de categorie ‘groenten en fruit (algemeen)’ te zien. Hetzelfde geldt voor grondstoffen en halffabricaten.

Land-specifiek zoeken: Als je alleen een land zoekt, dan krijg je de resultaten te zien van dat specifieke land. De resultaten die horen bij een combinatie van product en land, krijg je daarom niet te zien.

Combinatie land-product zoeken: Als je een combinatie land-product zoekt, krijg je de resultaten te zien van deze combinatie, de resultaten van het land in het algemeen én de resultaten voor het product in het algemeen. Als je de combinatie sinaasappels met Colombia invult, zie je de resultaten van deze combinatie en de combinatie van ‘groente en fruit (algemeen)’ met Colombia. Daarnaast zie je resultaten die in het algemeen gaan over sinaasappels en ‘groente en fruit (algemeen)’. Ten slotte zie je resultaten over Colombia in het algemeen.

Wie kan me verder helpen?

Het MVO Risico Checker-team van MVO Nederland helpt je graag verder met tips, of kan met je meedenken over de te nemen stappen. Hier vind je de contactinformatie.