Wat is MVO-risicomanagement?

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Van bedrijven wordt verlangd dat zij de mvo-risico’s in hun toeleveringsketen, productieproces en exportketen identificeren, voorkomen en verminderen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ of ‘MVO-risicomanagement’ genoemd.

Hoe werkt MVO-risicomanagement?

MVO-risicomanagement bestaat uit acht stappen:

  1. Controleer mvo-beleid en klachtenmechanismen
  2. Breng je keten in kaart
  3. Identificeer risico's en voer een risicoanalyse uit
  4. Prioriteer risico's
  5. Onderneem actie en werk samen met ketenpartners om risico's aan te pakken
  6. Veranker de aanpak in bedrijfsprocessen
  7. Monitor voortgang en evalueer
  8. Communiceer over beleid en voortgang