Wat is MVO-risicomanagement?

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Van bedrijven wordt verlangd dat zij de mvo-risico’s in hun toeleveringsketen, productieproces en exportketen identificeren, voorkomen en verminderen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ of ‘mvo-risicomanagement’ genoemd.

Hoe werkt MVO-risicomanagement?

MVO-risicomanagement bestaat uit negen stappen:

  1. Check je huidige mvo-beleid en -activiteiten;
  2. Breng je keten in kaart;
  3. Identificeer (potentiële) mvo-risico's;
  4. Prioriteer mvo-risico's;
  5. Bepaal betrokkenheid en benodigde actie;
  6. Maak een plan van actie met jouw ketenpartners;
  7. Veranker de aanpak in interne bedrijfsprocessen;
  8. Monitor voortang en evalueer;
  9. Communiceer over beleid en voortgang.