Wat is MVO-risicomanagement?

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Van bedrijven wordt verlangd dat zij de mvo-risico’s in hun toeleveringsketen, productieproces en exportketen identificeren, voorkomen en verminderen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ of ‘MVO-risicomanagement’ genoemd.

Hoe werkt MVO-risicomanagement?

MVO-risicomanagement bestaat uit acht stappen:

  1. Controleer MVO-beleid en activiteiten;
  2. Breng je keten in kaart;
  3. Identificeer MVO-risico's;
  4. Prioriteer MVO-risico's;
  5. Onderneem actie en werk samen met ketenpartners om risico's aan te pakken;
  6. Veranker aanpak in bedrijfsprocessen en ontwikkel een klachtenmechanisme;
  7. Monitor voortgang en evalueer;
  8. Communiceer over beleid en voortgang.