FAQ

Hieronder de meest gestelde vragen over de MVO Risico Checker op een rijtje. We gaan in op een aantal definities, de inhoud van de MVO Risico Checker, hoe de tool gebruikt kan worden en gebruikersdiensten. Blijft je vraag onbeantwoord? Het MVO Risico Checker-team van MVO Nederland helpt je graag verder met tips, of kan met je meedenken over de te nemen stappen. Vul dit contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Als ik geen risico’s vind in de MVO Risico Checker, is er dan niks aan de hand?

De MVO Risico Checker toont de MVO-risico’s op basis van openbare en online bronnen. We werken voortdurend aan het aanvullen van de database. Toch kan het gebeuren dat er geen risico-informatie beschikbaar is voor bepaalde thema's, terwijl er mogelijk wel risico’s voorkomen. 

Als er geen risico’s getoond worden voor je keuze, probeer dan te zoeken op een specifieker product. En raadpleeg stakeholders zoals ngo’s om te achterhalen wat mogelijke risico’s kunnen zijn.

Zie ook de disclaimer voor meer informatie over kenmerken en randvoorwaarden van de tool. 

Hoe betrouwbaar is de informatie in de MVO Risico Checker?

De omschreven risico’s en adviezen komen uit openbare online bronnen, waar we altijd een betrouwbaarheidscheck op doen. Zo mag een bron geen commercieel doel hebben,  kijken we in hoeverre informatie onafhankelijk is en moet de auteur (persoon of organisatie) herkenbaar en betrouwbaar zijn. Als je vindt dat een bron onjuiste informatie weergeeft, dan horen we dat graag zodat we indien nodig deze bron kunnen verwijderen. 

MVO Nederland doet geen uitspraak over de ernst van het geïdentificeerde risico, of de kans dat het risico daadwerkelijk zal optreden. Je bent zelf verantwoordelijk voor: 1) het interpreteren van de ernst van de risico's in relatie tot de activiteiten van je onderneming, en 2) het formuleren en uitvoeren van passende maatregelen om deze risico's te voorkomen of te verminderen. Maak gebruik van het Stappenplan MVO-risicomanagement voor praktische ondersteuning bij dit proces. 

Hoe kan ik meewerken aan verbetering van op de MVO Risico Checker?

Omdat de MVO Risico Checker een gratis en anonieme tool is, krijgen we weinig feedback van gebruikers, terwijl we dat wel heel belangrijk vinden. We willen graag weten hoe het gebruik van de tool bevalt, en welke aanbevelingen je hebt voor verbeteringen. 

Als je daaraan wilt meewerken, vul dan onze korte gebruikersenquête in. 

Je kunt uiteraard ook een email sturen naar het Risico Checker team, stuur ons in dat geval bericht via het contactformulier. 

Hoe vaak wordt de informatie bijgewerkt?

Het MVO Risico Checker team is continu bezig met het updaten van risico’s en adviezen in de uitgebreide database. Dit doen we op een aantal manieren. Allereerst zorgen we ervoor dat bronnen niet ouder zijn dan vijf jaar, door te checken of er nieuwere bronnen zijn, of door het risico/advies te verwijderen als dit niet meer actueel is. Kom je toch een bron tegen die ouder is dan vijf jaar, dan is de bron gecontroleerd en achten wij de informatie nog relevant. Daarnaast is er een groot aantal bronnen die periodiek verschijnen en die we daarom jaarlijks (of vaker) bijwerken. Ook houden we media en nieuwsbrieven in de gaten, waar we actuele informatie uit halen. Tenslotte wijzen experts op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en gebruikers ons op nieuwe bronnen, die we gebruiken om risico's en adviezen bij te werken.

Is het noodzakelijk om een account aan te maken?

Nee, het is niet noodzakelijk om een account aan te maken om de MVO Risico Checker te kunnen gebruiken. Er zitten echter wel een aantal voordelen aan het hebben van een (gratis) account: 

- Toegang tot de MVO Prioriteitencheck;
- Automatisch zoekopdrachten opslaan; 
- Rapportages opslaan in een persoonlijk overzicht; 
- Notificaties ontvangen als de informatie over je land/product is bijgewerkt.

Voor wie is de MVO Risico Checker bedoeld?

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen / importeren uit het buitenland, of zelf produceren in het buitenland. Na het invullen van de MVO Risico Checker weet je welke internationale MVO-risico's er spelen in relatie tot jouw handelsactiviteiten en wat je kunt doen om de risico's te beperken. 
Er is ook een versie van de MVO Risico Checker speciaal voor overheidsinkopers

Waar komt de informatie in de MVO Risico Checker vandaan?

De MVO Risico Checker toont kort omschreven door ons geïdentificeerde risico’s gerelateerd aan landen en/of producten & diensten, op 22 thema’s. Wij halen de informatie over risico’s (en de bijbehorende adviezen) uit openbare online bronnen, zodat we je kunnen doorverwijzen naar de originele bron voor meer informatie.  

Niet voor alle landen en producten is (al) MVO-risico informatie beschikbaar, maar dit betekent niet dat er geen risico's zijn. Wij zijn continu aan het werk om ervoor te zorgen dat de tool zo compleet mogelijk is en blijft. Heb je suggesties voor interessante tools, of relevante bronnen voor specifieke landen/producten die opgenomen moeten worden in onze database? Vul dit contactformulier in met je suggesties! 

Waarom krijg ik geen informatie te zien over de bestanddelen van mijn product?

De MVO Risico Checker toont alleen risico’s die volgens de geraadpleegde bronnen direct te maken hebben met het geselecteerde product (of de geselecteerde dienst). Omdat wij niet weten uit welke en hoeveel bestanddelen jouw product bestaat, kunnen we geen informatie geven daarover.  

Als je bijvoorbeeld “kleding” invult, krijg je informatie over de risico’s bij kledingproductie, maar niet over de risico’s bij katoenteelt, omdat textiel niet per se van katoen gemaakt is. Om de specifieke risico’s in dit geval te achterhalen, zou je moeten zoeken op “katoen”. 

Wat is een MVO-risico?

Een 'MVO-risico' verwijst niet naar een (financieel) risico voor de eigen organisatie, maar een risico op het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We definiëren een MVO-risico als de mogelijke schade die ondernemingen kunnen veroorzaken aan mensen, het milieu en de maatschappij, door direct betrokken te zijn, of door een indirecte bijdrage via handelspartners. Het is dus een extern georiënteerde interpretatie van risico (maatschappelijk risico) in plaats van een bedrijfsrisico. Uiteraard kan het veroorzaken van maatschappelijke schade ook een negatief effect hebben op de onderneming, bijvoorbeeld door reputatieschade of financiële aansprakelijkheid, maar die risico's laten wij hier buiten beschouwing. 

Internationaal erkende MVO-thema's zijn bijvoorbeeld corruptie, mensenrechten en milieu. Je kunt op deze pagina een compleet overzicht vinden van wat alle MVO-thema's die we in de MVO Risico Checker hanteren. 

Wat is MVO-risicomanagement?

Overheden, maatschappelijke organisaties en zakenpartners verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Van bedrijven wordt verlangd dat zij de MVO-risico’s in hun productieproces en toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen. Deze aanpak wordt ook wel ‘due diligence’ of ‘MVO-risicomanagement’ genoemd. De toepassing van MVO-risicomanagement hebben wij voor je onderverdeeld in het stappenplan “Aan De Slag Met Due Diligence".

Wat kan ik doen nadat ik de MVO Risico Checker heb gebruikt?

Als je de MVO Risico Checker gebruikt om een land en/of product te checken, krijg je resultatenpagina met daarin informatie over de mogelijke risico’s die hiermee samenhangen. 

Gebruik het stappenplan "Aan De Slag Met Due Diligence" om verder stappen in je toeleveringsketen te nemen, zoals maatregelen om de gevonden risico’s te beheersen, of manieren om je leveranciers te motiveren om duurzamer te ondernemen. Ook kun je de Checklist Invloed in de Keten gebruiken om te achterhalen hoe je meer invloed kunt uitoefenen in je toeleveringsketen. Ben je benieuwd wat mvo-thema's met de Sustainable Development Goals te maken hebben? Kijk op deze pagina

Als je een account aanmaakt in de MVO Risico Checker, worden je resultaten opgeslagen en krijg je regelmatig van ons een update per email als de informatie voor jouw landen/producten wijzigt.

Wat voor soort advies geeft de MVO Risico Checker?

Op basis van dezelfde bronnen die we gebruiken voor het samenvatten van de risico’s per product/dienst of land, schrijven we ook korte adviezen. Er zijn veel minder adviezen dan risico’s beschikbaar, daarom zorgen we ervoor dat er per thema altijd één generiek thema-advies getoond wordt met algemene tips voor aanpak van risico’s op dat thema.

Welke informatie kan de MVO Risico Checker niet tonen?

Omdat wij alleen informatie verzamelen uit openbare online bronnen, bevat de database van de MVO Risico Checker geen informatie uit betaalde bronnen of wetenschappelijk onderzoek dat niet openbaar beschikbaar is. De informatie in de database is een door ons gemaakte onafhankelijk samenvatting van de geraadpleegde bronnen, en is niet de mening van MVO Nederland of de overheid. Ook omschrijven wij het algemene theoretische risico dat te maken heeft met het geselecteerde land en/of product. Dit risico is dus niet specifiek voor jouw onderneming, omdat wij niet weten hoe jouw toeleveringsketen is ingericht en welke maatregelen je wellicht al genomen hebt. 

Zie ook de disclaimer voor meer informatie over kenmerken en randvoorwaarden van de tool. 

Welke resultaten krijg ik uit de MVO Risico Checker?

De resultaten die op het scherm komen nadat je de drie stappen van de tool hebt doorlopen, kun je ook downloaden als pdf. De pdf toont alle risico’s en adviezen die in de database beschikbaar zijn voor 1) geselecteerde land; 2) geselecteerde product/dienst; en 3) combinatie van land-product. 

Product en diensten: De productenlijst heeft meerdere niveaus. Een hoofdcategorie is bijvoorbeeld 'groente en fruit (algemeen)' en onder deze categorie zijn producten in subcategorieën ingedeeld. Als je een specifiek product zoekt, zoals sinaasappels, dan krijg je de resultaten te zien van dit specifieke product én de categorie waar dit product onder hoort. In dit geval krijg je dus ook de categorie ‘groenten en fruit (algemeen)’ te zien. Als je een hoofdcategorie kiest, krijg je niet de informatie over de onderliggende producten te zien. 

Landen: Als je alleen een land zoekt, dan krijg je de resultaten te zien van dat specifieke land. De resultaten die horen bij een verschillende producten uit dat land, krijg je niet te zien. 

Combinatie land-product: Als je een combinatie land-product kiest, krijg je de resultaten te zien van deze combinatie, de resultaten van het land én de resultaten van het product. 

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.