De MVO Risico Checker is ontwikkeld door MVO Nederland met technische ondersteuning van Shopworks. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De MVO Risico Checker is eigendom van MVO Nederland. De Duitse versie van de MVO Risico Checker wordt gefinancierd door de Agentur für Wirtschaft & Entwicklung.

Over MVO Nederland & IMVO

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vormen een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. Want alleen in de nieuwe, toekomstbestendige economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken daarvan ons doel. 

Ondernemers nemen met MVO Nederland een aandeel in de nieuwe economie en maken zo hun bedrijf toekomstbestendig, aan de hand van de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, circulaire economie, biodiversiteit, echte prijzen, inclusief ondernemen, groene energie en transparante ketens. Daarnaast creëren we via belangenbehartiging bij overheden en financiers de juiste condities voor duurzame ondernemers. In Nederland én Europa.

Ons doel is bereikt als twintig procent van de economie omgaat in de nieuwe economie. We streven ernaar dat kantelpunt in 2025 te bereiken. Dat lukt nog sneller als we onze beweging zo groot mogelijk maken. Benieuwd wat het partnerschap jouw bedrijf kan bieden? Lees hier meer over de verschillende typen partnerschappen. 

En ben je na het in kaart brengen van je mvo-risico’s op zoek naar financiële steun voor het verduurzamen van je keten? Dan biedt de IMVO-voucher hulp. Met deze voucher krijg je vijftig procent terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur om jouw internationale handelsketen te verduurzamen – tot een maximum van 10.000 euro.

Over de MVO Risico Checker

De Nederlandse overheid verwacht van internationaal opererende bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uitgangspunt hierbij zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit betekent dat je onderzoekt welke MVO-risico's bij jouw bedrijfsactiviteiten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij inkopen/importeren, bij je eigen productie in het buitenland, of bij de export van je producten. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie, etc. Naast het verkrijgen van inzicht in deze risico’s wordt van je verwacht dat je maatregelen neemt om deze risico’s te beperken. De MVO Risico Checker is een handig hulpmiddel voor het maken van de MVO-risicoanalyse: het geeft je een overzicht van de issues die voor jou als organisatie/bedrijf mogelijk spelen, ook verder terug in de productieketen. Het invullen van de Risico Checker is eenvoudig. Je ontvangt direct een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.

De OECD heeft een handleiding ontwikkeld (OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) om bedrijven die de OESO-richtlijnen willen implementeren in hun handelsketens praktisch te ondersteunen.

Naast de OESO-richtlijnen zijn ook de internationale duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) een belangrijk kader voor bedrijven. De Sustainable Development Goals kunnen bedrijven helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en hun positieve impact te vergroten. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn op 25 september 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. Doel 12 van de SDG's is "Ensure sustainable consumption and production patterns", en de MVO Risico Checker is bij uitstek een hulpmiddel om invulling te geven aan deze doelstelling.

Wil je meer weten over de SDG's en ermee aan de slag gaan? De WBSCD (World Business Council for Sustainable Development), GRI (Global Reporting Initiative) en de UN Global Compact ontwikkelden samen de SDG Compass: een hulpmiddel voor bedrijven die de SDG's willen opnemen in hun (MVO-)beleid. Ook heeft UN Global Compact, in samenwerking met de Helpdesk Business & Human Rights, de Business & Human Rights Navigator ontwikkeld, met voorbeelden van hoe bedrijven mvo-risicomanagement uitvoeren.

Samenwerkingspartners

Voor het verzamelen van bronnen over risico’s, het formuleren van adviezen en het verifiëren van informatie voor de MVO Risico Checker werkt MVO Nederland samen met kennispartners. Organisaties waarmee wij de afgelopen jaren samenwerkten zijn bijvoorbeeld: CNV Internationaal, De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), ICCO Cooperation, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Universiteit Wageningen en het Water Footprint Network. Voor de Duitse versie van de MVO Risico Checker werken we samen met UPJ e.V. MVO Nederland is de wettelijke eigenaar van de MVO Risico Checker en verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens. Lees hier meer over in de privacyverklaring.

Contact

Heb je vragen over de MVO Risico Checker of over Internationaal MVO? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.