De MVO Risico Checker is ontwikkeld door MVO Nederland met technische ondersteuning van Shopworks, en met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De MVO Risico Checker is eigendom van MVO Nederland. De Duitse versie van de MVO Risico Checker wordt gefinancierd door de Agentur für Wirtschaft & Entwicklung.

Over MVO Nederland & IMVO

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onder het motto ‘samen veranderen’ inspireren, verbinden en versterken wij partner-bedrijven en sectoren bij hun veranderingsproces naar een duurzame bedrijfsvoering. Als partner van MVO Nederland kunt u inspiratie opdoen tijdens de vele (netwerk)bijeenkomsten en onze praktische tools helpen u verder met MVO in de praktijk. Op onze website vindt u een overzicht van alle voordelen van het partnerschap, en meer informatie over onze activiteiten op verschillende MVO-onderwerpen, zoals Internationaal MVO (IMVO).

Over de MVO Risico Checker

De Nederlandse overheid verwacht van internationaal opererende bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uitgangspunt hierbij zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In de kamerbrief van 29 maart 2012 leest u meer over de visie van de overheid op de naleving van de OESO-richtlijnen, onder meer door het uitvoeren van een risicoanalyse (= due diligence). Dit betekent dat u onderzoekt welke MVO risico's bij uw bedrijfsactiviteiten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij inkopen/importeren, bij uw eigen productie in het buitenland, of bij de export van uw producten. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie, etc. Naast het verkrijgen van inzicht in deze risico’s wordt van u verwacht dat u maatregelen neemt om deze risico’s te beperken. De MVO Risico Checker is een handig hulpmiddel voor het maken van de MVO risico-analyse: hij geeft u een overzicht van de issues die voor u als organisatie/bedrijf mogelijk spelen, ook verder terug in de productieketen. Het invullen van de risico checker is eenvoudig. U ontvangt direct een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.

De OECD heeft recent een handleiding ontwikkeld (Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) om bedrijven die de OESO-richtlijnen willen implementeren in hun handelsketens praktisch te ondersteunen.

Naast de OESO-richtlijnen zijn ook de internationale duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) een belangrijk kader voor bedrijven. De Sustainable Development Goals kunnen bedrijven helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en hun positieve impact te vergroten. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn op 25 september 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. Doel 12 van de SGD's is "Ensure sustainable consumption and production patterns", en de MVO Risico Checker is bij uitstek een hulpmiddel om invulling te geven aan deze doelstelling.
Wilt u meer weten over de SGD's en ermee aan de slag gaan? De WBSCD (World Business Council for Sustainable Development), GRI (Global Reporting Initiative) en de UN Global Compact ontwikkelden samen de SDG Compass: een hulpmiddel voor bedrijven die de SDG's willen opnemen in hun (MVO-)beleid.

Samenwerkingspartners

Voor het verzamelen van bronnen over risico’s, het formuleren van adviezen en het verifiëren van informatie voor de MVO Risico Checker werkt MVO Nederland samen met kennispartners. Organisatie waarmee wij de afgelopen jaren hebben samengewerkt zijn bijvoorbeeld: CNV Internationaal, De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), ICCO Cooperation, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Universiteit Wageningen en het Water Footprint Network. Voor de Duitse versie van de MVO Risico Checker werken we samen met UPJ e.V..

Contact

Heeft u vragen over de MVO Risico Checker of over Internationaal MVO? Neemt u dan contact met ons op via mvorisicochecker@mvonederland.nl.