MVO-Thema's en de Sustainable Development Goals

De MVO Risico Checker is uitgebreid met een nieuwe pagina! Deze pagina gaat over hoe mvo-risico's niet alleen gaan over risico's, maar ook over kansen.

Als je als ondernemer bezig bent met het aanpakken van mvo-risico’s binnen jouw keten, draag je namelijk ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Klik hier om te lezen hoe MVO-thema's linken aan de SDG's.

Meer artikelen

Webinar: Using the CSR Risk Check in the Context of European HREDD Regulation

We are excited to invite you to our upcoming webinar on the 29th of May where we'll be taking a deep dive into the CSR Risk Check. Find out how the CSR Risk Check can help you prepare for legislation such as the CSDDD and learn more about its (new) features!

Lees meer

CSDDD: zo neem jij verantwoordelijkheid in je Keten

Op 24 april 2024 werd de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) - ook bekend als de Europese ketenzorgplichtwet - goedgekeurd in het Europees Parlement. Maar wat betekent dit precies? En hoe kun jij als bedrijf direct actie ondernemen?

Lees meer

CSRD

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De MVO Risico Checker is hierbij een bruikbare tool.

Lees meer

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.