MVO-Thema's en SDG's

Wat is een mvo-risico?

Een mvo-risico verwijst niet naar een (financieel) risico voor de eigen organisatie, maar een risico op het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). We omschrijven een mvo-risico als de mogelijke schade die ondernemingen kunnen veroorzaken aan mensen, het milieu en de maatschappij, door direct betrokken te zijn, of door een indirecte bijdrage via handelspartners. Het is dus een extern georiënteerde interpretatie van een risico (maatschappelijk risico) in plaats van een bedrijfsrisico. Uiteraard kan het veroorzaken van maatschappelijke schade ook een negatief effect hebben op de onderneming, bijvoorbeeld door reputatieschade of financiële aansprakelijkheid, maar die risico's laten wij hier buiten beschouwing. Internationaal erkende mvo-thema's zijn bijvoorbeeld corruptie, mensenrechten en milieu. 

Echter gaat mvo niet alleen over risico’s, het gaat ook over kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Als je als ondernemer bezig bent met het aanpakken van mvo-risico’s binnen jouw keten, draag je namelijk ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Wat zijn de SDG's?

Volgens SDG Nederland zijn de SDG’s zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De SDG's zijn gestart in 2015 en dienen behaald te zijn in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Kijk op de website van SDG Nederland voor meer informatie over de SDG’s.

De mvo-thema’s die gebruikt worden bij de MVO Risico Checker linken vaak aan verschillende SDG’s en andersom. Op deze pagina laten wij zien hoe de mvo-thema’s linken aan de SDG's.

Voorbeeld: O My Bag

Vanuit de MVO Risico Checker komt naar voren dat onderbetaling en genderdiscriminatie mvo-risico's zijn in de leerindustrie. Met behulp van een IMVO-voucher heeft het bedrijf O My Bag onderzoek gedaan naar een strategie ter verbetering van het inkomen en de gendergelijkheid van de fabriekswerkers van eerstelijns leveranciers. Het onderzoek richtte zich vooral op het realiseren van een leefbaar loon voor de arbeiders die aan O My Bag producten werken. Een leefbaar loon is een loon waarmee een werknemer zijn of haar familie kan voorzien in basisbehoeften, zoals gezonde voeding, scholing, kleding, wonen én waarbij de werknemer nog kan sparen voor onvoorzienbare omstandigheden. Een leefbaar loon draagt bij aan SDG 1 Geen Armoede en SDG 8 Waardig Werk en Economische Groei. Ook is het belangrijk om te beseffen dat bijdragen aan een SDG indirect vaak ook impact heeft op andere aspecten. Een leefbaar loon kan ook effect hebben op andere SDG’s zoals SDG 2 Geen Honger en SDG 4 Kwaliteitsonderwijs. Verder heeft O My Bag doormiddel van een langdurend ‘Female Empowerment’ programma ook willen bijdragen aan SDG 5 Gendergelijkheid.

Hieronder zie je voorbeelden van hoe verdere mvo-thema's linken aan de SDG's.

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.