Deze tool/website is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en is in opdracht van het ministerie ontwikkeld door MVO Nederland. MVO Nederland gaat zorgvuldig om met de gegevens van gebruikers van deze website. De persoonlijke gegevens die je op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

MVO Nederland versnelt de route naar de nieuwe economie. Samen met ondernemers werken we aan klimaatneutrale, circulaire, inclusieve bedrijfsmodellen met eerlijke ketens. MVO Nederland is de versneller voor ondernemers richting de nieuwe economie. MVO Nederland vindt de persoonlijke levenssfeer van haar partners, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat MVO Nederland zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Stichting MVO Nederland is gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 500 in Utrecht.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met MVO Nederland of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van MVO Nederland.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van MVO Nederland.
 • Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken je persoonsgegevens:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
 • Om je aanbiedingen te doen van diensten en producten van MVO Nederland, mits je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
 • Om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • Om de producten en diensten van MVO Nederland te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MVO Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN?

MVO Nederland verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • Voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • Als de gegevens openbaar zijn;
 • Als MVO Nederland op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN?

Indien je via de website of andere diensten of producten van MVO Nederland terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. MVO Nederland controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar MVO Nederland naar linkt. MVO Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

HOE KUN JE JE TOESTEMMING INTREKKEN?

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar contact@mvonederland.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap. 

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou MVO Nederland verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst. Je kunt je persoonsgegevens die MVO Nederland heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: contact@mvonederland.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek. MVO Nederland kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop MVO Nederland omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

MVO Nederland bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

HOE GAAN WE OM MET COOKIES?

MVO Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

HOE GAAN WE OM MET MELDINGEN VAN ZWAKKE PLEKKEN IN DE BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN?

MVO Nederland heeft een responsible disclosure beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

MVO Nederland heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.mvonederland.nl of een van de andere door MVO Nederland beheerde websites. Verder zullen we je als gebruiker om een akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien je niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal je gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door MVO Nederland.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met contact@mvonederland.nl.

Responsible Disclosure beleid

MVO Nederland vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan een zwakke plek voorkomen. Je kunt deze zwakke plek bij ons melden.

MELDING

Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Ons verzoek aan jou:

 • Mail je bevindingen naar contact@mvonederland.nl.
 • Maak geen misbruik van het probleem door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Ons beleid valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie. Het beleid is gebaseerd op het voorbeeldbeleid van Floor Terra.

 

Pagina laatst geüpdatet: oktober 2019