UPDATE OVER IMVO-WETGEVING

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt verplicht via Europese of Nederlandse wetgeving. In deze nieuwsupdate lees je over de stand van zaken rondom die wetgeving en krijg je tips over wat je als ondernemer nu al kunt doen. We stellen 5 vragen aan Marieke de Jong, projectmedewerker IMVO bij MVO Nederland. Zo ben jij in 5 minuten weer volledig op de hoogte van de nieuwste wetgeving, tools en inspiratie.

Marieke! Het was me wel weer een kwartaal op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet?
“Nou, dat kun je wel zeggen! Het belangrijkste is toch wel de ambitieuze initiatiefwet, ingediend door ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en VOLT. Een flinke stap in de goede richting, wat mij betreft! De wet verplicht bedrijven om de nadelige gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten op mens en natuur wereldwijd in kaart te brengen, te voorkomen en verminderen. Dit is broodnodig om ketens van bedrijven sneller te verduurzamen.” 

Waarom heeft Nederland eigenlijk een eigen wet nodig? Is dat niet de verantwoordelijkheid van Europa?
“Klopt, maar het Europese wetgevingsproces is behoorlijk traag. Pas in 2023 is hier waarschijnlijk voortgang op te melden. En het is de vraag hoe goed deze gaat zijn. Zo moeten bedrijven hierin bijvoorbeeld alleen verantwoording afleggen over hun ‘established business relations’. Daarmee lijkt alle druk op ketenpartijen in het buitenland te liggen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Lijkt ons ook niet. Zijn er nog andere dingen die ondernemers moeten weten?
“Jazeker, er is een Europese initiatiefwet gericht op het uitbannen van dwangarbeid in ketens en er is voor een wet gestemd die ontbossing tegengaat. Het laat maar zien dat er veel verschillende dingen gebeuren terwijl je het liefst een ambitieuze IMVO-wet wilt zien waar dit alles in is gecombineerd. Dan krijgen bedrijven tenminste niet te maken met wat ze ook wel een papieren tijger noemen.”

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de lezer van deze update?
"Alles begint en eindigt met op avontuur gaan in jouw handelsketen. Start met het in kaart brengen van je leveranciers: waar komen je producten vandaan? Er zijn legio hulpmiddelen voor handen. Allereerst natuurlijk deze MVO Risico Checker om te ontdekken welke internationale mvo-risico's je loopt met jouw handelsactiviteiten en wat je kunt doen om die risico's te beperken. 
     
Maar recent is ook het IMVO-steunpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van start gegaan, dat ondernemers op weg helpt met advies en informatie om IMVO en due diligence toe te passen in je bedrijfsprocessen. Je kunt je daar ook laten koppelen aan andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Hier werken wij ook aan mee.” 
    
En verder? Nog tips om écht aan de slag te gaan? 
“Mijn advies zou zijn om eerst een half uurtje inspiratie te zoeken door onze podcast ‘het verhaal van een transparante cashewketen’ te luisteren. Pak er een nootje bij en hoor hoe Johnny Cashew keten-transparantie aanpakt. Hoor je stiekem ook hoe ik in het echt klink haha! 
     
En verder? Download ons praktische stappenplan ‘Aan de slag met due diligence’, waarin we je aan de hand nemen bij het op zo’n manier aanpassen van je interne beleid, procedures en activiteiten dat je zaken gaat doen met respect voor mens en milieu.” 
     
Dank Marieke! We gaan dit gesprek beëindigen, want het blijkt weer dat er veel te doen is. Adios! 

Meer artikelen

Webinar: Using the CSR Risk Check in the Context of European HREDD Regulation

We are excited to invite you to our upcoming webinar on the 29th of May where we'll be taking a deep dive into the CSR Risk Check. Find out how the CSR Risk Check can help you prepare for legislation such as the CSDDD and learn more about its (new) features!

Lees meer

CSDDD: zo neem jij verantwoordelijkheid in je Keten

Op 24 april 2024 werd de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) - ook bekend als de Europese ketenzorgplichtwet - goedgekeurd in het Europees Parlement. Maar wat betekent dit precies? En hoe kun jij als bedrijf direct actie ondernemen?

Lees meer

CSRD

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De MVO Risico Checker is hierbij een bruikbare tool.

Lees meer

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.