Loading

Filter op onderwerp

+

+

+

+

Zoom in op regio

Het totaal aantal risico's op de wereldkaart bedraagt (op dit moment) 6919. De MVO Risico Checker maakt gebruik van openbare bronnen over MVO risico’s van internationaal ondernemen. Alle risico's die betrekking hebben op een land (evt. gerelateerd aan specifieke producten/diensten) worden zichtbaar gemaakt op de wereldkaart hiernaast. Als er voor een bepaald thema geen risico's getoond worden op de kaart betekent dit niet dat er geen risico's zijn, maar dat wij tot nu toe geen bronnen hebben verwerkt waarin deze risico's voorkomen. Omdat het aantal risico's afhankelijk is van het aantal verwerkte bronnen, is het niet mogelijk om vergelijkingen te maken tussen landen onderling op basis van de getoonde risico-informatie. De risico’s zijn in willekeurige volgorde gerangschikt. De wereldkaart maakt gebruik van Google Maps.