LANDBOUW 

De COVID-19 crisis raakt de landbouw. Grootste problemen zijn vervoer van en naar de velden, verblijfplaatsen voor de landarbeiders die niet de juiste ruimte bieden en een tekort aan beschermingsmiddelen op de velden. 

 • 20 mei – Arbeidsmigranten in de vleessector in Nederland lopen groot risico op COVID-19 omdat ze in slachterijen dicht op elkaar werken. Daarbij wonen ze met veel mensen op kleine oppervlaktes en worden ze in busjes van en naar de slachterij gebracht. Afstand houden blijkt onmogelijk. 
 • 19 mei – De COVID-19 crisis in Azië draagt bij aan conflicten om land. Boeren kunnen door het verbod op verplaatsing vaak niet bij hun land komen, evenals inheemse volkeren het bos moeten mijden. Illegale houtkappers en andere kapers hebben hierdoor vrij spel.  
 • 19 mei - In India zijn milieu-eisen voor mijnbouw en industrie versoepelt tijdens COVID-19. Protesteren hiertegen kan niet, door de strenge lock-down die geldt in het land. Conflicten om grondgebied groeien hierdoor.   
 • 13 mei – Door de COVID-19 pandemie is er volgens experts meer risico op kinderarbeid in de cacao sector in Ivoorkust en Ghana. Dit komt door meer economische druk op families door gesloten sectoren en gesloten scholen.
 • 11 mei - In veel slachthuizen in Duitsland en Nederland zijn er talrijke besmettingen met COVID-19 onder werknemers. De meeste werknemers in de vleesverwerkende industrie zijn Oost-Europese uitzendkrachten die via onderaannemers werken. De werknemers zijn meestal gehuisvest in zeer slechte omstandigheden waar niet aan de hygiënevoorschriften kan worden voldaan als gevolg van COVID-19.
 • 28 april - De vraag naar en de prijs van thee van bepaalde herkomst is sterk gedaald. Enkele van de grote thee-veilingen zijn opgeschort of uitgesteld. De drie weken durende schorsing in India heeft de oogst van de eerste oogst onderbroken en de noodzakelijke verzorging van de theestruiken verhinderd. De Afrikaanse theeherkomst is ook beïnvloed door de daling van de marktvraag en de havenbeperkingen. Vooral de theearbeiders, die vaak in armoede leven, zijn bijzonder kwetsbaar.
 • 28 april - Hoewel de verkoop van Fairtrade koffie op peil is gebleven dankzij de detailhandel, zijn de wereldwijde koffieprijzen momenteel zeer volatiel door de onzekerheid op de grondstoffenmarkten. Dit brengt de producenten in extreme onzekerheid en bedreigt hun levensonderhoud. In verschillende regio's waar grote hoeveelheden koffie worden geproduceerd, zoals in Honduras en Peru, is de bewegingsvrijheid sterk beperkt, wat gevolgen heeft voor de oogst, het transport en de maling van de koffie. Een andere factor die van invloed is op de verkoop van koffie is het onvermogen van producenten om monsters van koffiepartijen te leveren aan kopers. Aankopen worden vaak tegengehouden door de sluiting van handelskantoren, omdat handelaren thuis werken en niet naar hun laboratoria kunnen komen om monsters te nemen.
 • 28 april - Volgens het Kenya Flower Council verliest de industrie naar schatting 300.000 dollar per dag door de COVID-19, door dagelijks 50 ton bloemen weg te gooien. Tienduizenden arbeiders op Fairtrade gecertificeerde bloemenkwekerijen hebben hun baan verloren zonder lokale alternatieven en er is een groeiende bezorgdheid over de financiële stabiliteit van de bloemenkwekerijen op lange termijn als de verzending van producten naar Europa niet snel wordt hervat.
 • 28 april - De landbouwgemeenschap in de Verenigde Staten loopt risico tijdens de COVID-19 crisis. In vervoer van en naar de velden is afstand houden veelal onmogelijk. Landbouw is gekenmerkt als essentieel beroep, waardoor drukte in vervoer aanhoudt. Bovendien bieden veel verblijfplaatsen van landwerkers te weinig ruimte om afstand te houden, en door de grote aantallen waarmee samengeleefd wordt is het moeilijk hygiëne op peil te houden. 
 • 23 april - In Brazilië is er sprake van meer ontbossing in de Amazone. Dit leidt ertoe dat de leefomgeving van inheemse volkeren steeds meer afneemt en ze vaker met mensen buiten hun groep in aanraking komen. Deze volkeren zijn veel ziektes niet gewend en COVID-19 kan hier desastreus zijn. 
 • 23 april - Op theeplantages in Sri Lanka zijn werknemers bang voor spreiding van COVID-19. Er zijn weinig tot geen maskers beschikbaar, terwijl die verplicht zijn in het land. Handen wassen kan niet gedurende de werkdag. Leefomstandigheden zijn een andere zorg: verblijfplaatsen zijn klein en overvol. Sanitair moet worden gedeeld. 
 • 14 april - Door te weinig mankracht in de landbouw staan oogsten in Duitsland op het spel. Hierom is het bij uitzondering toegestaan dat een groep arbeidsmigranten uit Roemenië het land in mogen om te helpen in de Duitse landbouw. Dit baart opzien, omdat afstand in vliegtuigen en bij verschillende landbouwpraktijken niet gegarandeerd kan worden en zo besmettingen weer kunnen oplaaien.    
 • 3 april - Werknemers op bananenplantages in Ecuador hebben vaak ademhalingsproblemen door blootstelling aan hoge hoeveelheden pesticiden. Hierdoor is er vrees voor het krijgen van COVID-19, dat vaak ernstiger is voor mensen met onderliggende ziekten. Er zijn inadequate veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan op de plantages. Niet komen is echter geen optie: dit staat gelijk aan ontslagen worden.