COVID-19

COVID-19 brengt uitdagingen mee voor het bedrijfsleven en mensenrechten. In het algemeen zijn arbeidsmigranten kwetsbaar in deze tijd. Ze zitten vast in het buitenland en opvang is vaak niet goed georganiseerd. Voorbeelden zijn bekend in Nederland waarin onderdak onderdeel is van tijdelijke contracten. Worden deze contracten ontbonden, zijn arbeidsmigranten dakloos. In Qatar zitten duizenden arbeidsmigranten vast in dichtbevolkte en afgesloten kampen. 

Wat kunnen bedrijven doen? Business & Human Rights heeft een due diligence framework ontwikkeld voor bedrijven gericht op juiste behandeling van werknemers in deze crisis. Ook heeft Human Rights Watch een checklist voor mensenrechten opgesteld. 

Hieronder vind je een overzicht per sector welke MVO-risico’s zich (onder andere) voordoen in internationale handelsketens. Lees meer over over MVO-risico’s in handelsketens op deze pagina van Business & Human Rights. 

LANDBOUW 

De COVID-19 crisis raakt de landbouw. Grootste problemen zijn vervoer van en naar de velden, verblijfplaatsen voor de landarbeiders die niet de juiste ruimte bieden en een tekort aan beschermingsmiddelen op de velden. 

  • 19 mei – De COVID-19 crisis in Azië draagt bij aan conflicten om land. Boeren kunnen door het verbod op verplaatsing vaak niet bij hun land komen, evenals inheemse volkeren het bos moeten mijden. Illegale houtkappers en andere kapers hebben hierdoor vrij spel.  
  • Lees hier meer over hoe de landbouw geraakt wordt door COVID-19.
INDUSTRIE 

Binnen fabrieken is het vaak moeilijk om afstand te creëren tussen werknemers en zijn er te weinig beschermingsmiddelen aanwezig, waardoor kans op besmetting aanwezig blijft. In de fabricatie van beschermingsmiddelen worden meer overtredingen van arbeidsvoorwaarden gemeld. Wanneer fabrieken gesloten worden, is er vaak geen sprake van doorbetaling van de werknemers.  

  • 6 mei – Tijdens de COVID-19 crisis mag bemanning van vrachtschepen niet van boord. Contracten worden verlengd. Dit leidt tot verhoogde werkdruk en onzekerheid over wanneer ze van boord morgen. Daardoor ontstaan meer psychische problemen onder de bemanning van de schepen. 
  • Lees hier meer over hoe de industrie geraakt wordt door COVID-19.
TEXTIEL 

COVID-19 zorgt voor veel problemen in de textielsector. Door gecancelde orders worden werknemers zonder doorbetaling naar huis gestuurd. Zij die nog wel moeten werken, doen dat in een slecht beschermde omgeving.   

  • 4 mei - De daling van de detailhandelsverkopen heeft geleid tot een sterke daling van de vraag naar en de prijs van katoen. Terwijl de meeste Fairtrade katoen is geoogst, zijn alle spinnerijen gesloten, wat betekent dat er een financieel risico is voor de boeren als de markt wordt geopend tegen een lagere prijs. Verwacht wordt dat de voorbereiding van het land en het zaaien van katoen voor het volgende seizoen zal worden beïnvloed door vertragingen in de zaaddistributie.
  • Lees hier meer over hoe de textielsector geraakt wordt door COVID-19.
OLIE/MIJNBOUW  

In de olie/mijnbouw sector leidt COVID-19 tot moeilijkheden. Om besmettingen te voorkomen worden werknemers geacht langer rond de mijnen/platformen te blijven, terwijl de omstandigheden en faciliteiten daarvoor vaak niet optimaal zijn. 

  • 3 mei - Doorgang van werkzaamheden in de mijnbouw in Peru tijdens de uitbraak van COVID-19 leidt tot onrust onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat besmetting onder mijnbouwwerkers op den duur ook hun gaat bereiken. Dit heeft tot een aanvaring tussen omwonenden en werknemers van de mijn geleidt. 
  • Lees hier meer over hoe de olie/mijnbouw industrie geraakt wordt door COVID-19. 
DIENSTENSECTOR 

Verschillende werknemersgroepen hebben een lage sociale zekerheid: ze hebben vaak geen betaald ziekteverlof en worden per shift betaald. Ook komen deze mensen sneller met anderen in aanraking, wat kans op besmetting vergroot.  

  • 31 maart - Bezorgkoeriers die getroffen zijn door COVID-19 in het Verenigd Koninkrijk krijgen weinig of geen wettelijke ziekte-uitkering, wat de werknemers ertoe zou kunnen aanzetten om te blijven werken om financieel rond te kunnen komen. Dit brengt de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar.  
  • Lees hier meer over hoe de dienstensector geraakt wordt door COVID-19.