COVID-19

COVID-19 brengt uitdagingen mee voor het bedrijfsleven en mensenrechten. In het algemeen zijn arbeidsmigranten kwetsbaar in deze tijd. Ze zitten vast in het buitenland en opvang is vaak niet goed georganiseerd. Voorbeelden zijn bekend in Nederland waarin onderdak onderdeel is van tijdelijke contracten. Worden deze contracten ontbonden, zijn arbeidsmigranten dakloos. In Qatar zitten duizenden arbeidsmigranten vast in dichtbevolkte en afgesloten kampen. 

Wat kunnen bedrijven doen? Business & Human Rights heeft een due diligence framework ontwikkeld voor bedrijven gericht op juiste behandeling van werknemers in deze crisis. Ook heeft Human Rights Watch een checklist voor mensenrechten opgesteld. De ILO heeft een checklist opgesteld voor preventie van COVID-19 bij het midden-kleinbedrijf.

Hieronder vind je een overzicht per sector welke MVO-risico’s zich (onder andere) voordoen in internationale handelsketens. Lees meer over over MVO-risico’s in handelsketens op deze pagina van Business & Human Rights. 

LANDBOUW 

De COVID-19 crisis raakt de landbouw. Grootste problemen zijn vervoer van en naar de velden, verblijfplaatsen voor de landarbeiders die niet de juiste ruimte bieden en een tekort aan beschermingsmiddelen op de velden. 

  • 22 september – In Honduras is een nieuwe wet aangenomen waarbij grond opnieuw wordt geïnventariseerd en geregistreerd. Hierbij is er angst dat grond van boeren en inheemse stammen onterecht door grote bedrijven wordt toegeëigend. Boeren mogen niet naar hun land door de nationale lockdown en kunnen dus weinig protest aantekenen.  
  • Lees hier meer over hoe de landbouw geraakt wordt door COVID-19.
INDUSTRIE 

Binnen fabrieken is het vaak moeilijk om afstand te creëren tussen werknemers en zijn er te weinig beschermingsmiddelen aanwezig, waardoor kans op besmetting aanwezig blijft. In de fabricatie van beschermingsmiddelen worden meer overtredingen van arbeidsvoorwaarden gemeld. Wanneer fabrieken gesloten worden, is er vaak geen sprake van doorbetaling van de werknemers.  

  • 18 oktober – Op vissersboten in Azië is sprake van verhoogd risico op exploitatie van bemanning. Door de COVID-19 pandemie is er geen toezicht op de schepen en mogen zij vaak niet aan land komen, waardoor situaties aan boord snel kunnen verslechteren. 
  • Lees hier meer over hoe de industrie geraakt wordt door COVID-19.
TEXTIEL 

COVID-19 zorgt voor veel problemen in de textielsector. Door gecancelde orders worden werknemers zonder doorbetaling naar huis gestuurd. Zij die nog wel moeten werken, doen dat in een slecht beschermde omgeving.   

  • 28 augustus - Een textielfabriek in Leicester, Verenigd Koninkrijk heeft geen maatregelen genomen voor medewerkers om afstand te kunnen houden tijdens het werk en heeft medewerkers gesommeerd op te komen dagen terwijl ze positief waren getest op COVID-19, waardoor andere medewerkers onnodig risico liepen het virus ook te krijgen. 
  • Lees hier meer over hoe de textielsector geraakt wordt door COVID-19.
OLIE/MIJNBOUW  

In de olie/mijnbouw sector leidt COVID-19 tot moeilijkheden. Om besmettingen te voorkomen worden werknemers geacht langer rond de mijnen/platformen te blijven, terwijl de omstandigheden en faciliteiten daarvoor vaak niet optimaal zijn. 

  • 5 oktober – In de fosfaatmijnen in Jordanië is er sprake van een onveilige werkomgeving voor medewerkers wat betreft de situatie rond COVID-19.  
  • Lees hier meer over hoe de olie/mijnbouw industrie geraakt wordt door COVID-19. 
DIENSTENSECTOR 

Verschillende werknemersgroepen hebben een lage sociale zekerheid: ze hebben vaak geen betaald ziekteverlof en worden per shift betaald. Ook komen deze mensen sneller met anderen in aanraking, wat kans op besmetting vergroot.  

  • 9 september - Medewerkers in callcenters in Marokko en Tunesië mogen niet thuiswerken, krijgen zelden volledig loon door onrealistische doelen en worden niet doorbetaald bij ziekte. Vooral doorwerken op locatie bemoeilijkt het houden van afstand en kan COVID-19 helpen verspreiden.   
  • Lees hier meer over hoe de dienstensector geraakt wordt door COVID-19.