Checklist invloed in de keten

 1. Wat kun je doen aan risico's die spelen in je toeleveringsketen?

  Je weet misschien dat er mogelijk MVO risico’s spelen in je toeleveringsketen.
  Gebruik indien nodig de MVO Risico Checker om hier beter inzicht in te krijgen.

  Je kunt meer dan je denkt! Het beantwoorden van de vragen uit de volgende checklist helpen je bij het beïnvloeden van de MVO prestaties van je leveranciers

  De vragen en adviezen voor acties in deze checklist zijn gebaseerd op het rapport The corporate responsibility to respect Human Rights in Supply Chains (het Ruggie Framework)
 2. Waar in de keten loop je risico?

  Bij je directe handelspartner of verderop in de keten?

 3. Wordt het risico al door je leverancier aangepakt?

   

   

  Hoe beoordeel je of het risico al wordt aangepakt?

  Je kunt je zakenrelatie vragen bewijs te leveren dat:

  • Er relevante management systemen geïmplementeerd zijn.
  • Er inspecties zijn geweest waarin het risico meegenomen is.
  • De organisatie ook door andere klanten gecontroleerd wordt op dit onderwerp.
  • De organisatie of de producten van de organisatie relevante certificaten of keurmerken dragen.
  • De organisatie deelneemt aan een relevant keteninitiatief.
  • Het risico inclusief preventieve maatregelen expliciet is opgenomen in het beleid en de beleids implementatie.
 4. Heb je invloed op het handelen van je directe handelspartner?

   

  Wanneer heb je invloed?

  Je hebt invloed wanneer je praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • Je door het gesprek aan te gaan met je zakenrelatie zijn/haar handelen kunt beïnvloeden.
  • Je een contract hebt met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Je bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor je beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer je de relatie beëindigt.
  • Je het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • Je samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • Je samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 5. Je hebt mogelijk meer invloed dan je denkt

  Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij je leverancier

  Hoe oefen je invloed uit op je leverancier?

  Kaart tijdens een gesprek met je zakenrelatie het risico aan en kijk of je samen tot een oplossing kunt komen. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Leg deze tips voor aan je leverancier.

  Wanneer je vermoedt dat je meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kun je :

  • In je contract met de organisatie concrete voorwaarden opnemen op MVO-gebied. Neem daarbij ook afspraken op over de gevolgen indien je leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Bekijken of de organisatie vatbaar is voor beloftes over toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Indien je bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert, dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of de organisatie reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en eventuele reputatieschade ondervindt wanneer je de relatie beëindigt.
 6. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij je leverancier

   

  Welke oplossingen leg je voor aan je leverancier?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat je invloed hebt op de organisatie waar het risico zich voordoet, kun je de mogelijke acties op een rij zetten en met je leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. Zorg ervoor dat je leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 7. Neem de volgende acties:

  Stap 1. Verhoog je invloed op je directe handelspartner

  Stap 2. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij je leverancier

  Hoe verhoog je je invloed?

  Vergroot je invloed door:

  • In gesprek te gaan met je leverancier
  • Training aan te bieden aan de organisatie.
  • Je aan te sluiten bij een bestaand keteninitiatief
  • MVO-voorwaarden in je contracten op te nemen, met afspraken over de gevolgen wanneer je leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Met andere partijen in de keten (zoals de lokale gemeenschap, overheden, andere klanten van je leverancier) samen te werken en direct druk uit te oefenen op de organisatie.
  • In samenwerking met andere partijen veranderingen op regionaal of sectoraal niveau te bewerkstelligen.

  Welke oplossingen leg je voor aan je leverancier?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat je invloed hebt op de organisatie waar het risico zich voordoet, kun je de mogelijke acties op een rij zetten en met je leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. Zorg ervoor dat je leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 8. Kun je werken met een alternatief product waaraan geen (of minder grote) risico’s kleven?

   

  Welke alternatieve producten zijn voor mij geschikt?

  Je kunt het risico vermijden door te werken met een alternatief product. Bijvoorbeeld door over te stappen naar:

  • een ander product
  • een andere grondstof
  • een ander land van herkomst
  • een andere leverancier

  Je kunt er ook voor kiezen om de handel in het product geheel te stoppen.
  Let bij je zoektocht naar een alternatief product wel op dat de mogelijke risico’s voor dit product kleiner zijn dan bij het oorspronkelijk product. Doorloop de MVO Risico Checker om inzicht te krijgen in de risico’s voor het alternatieve product.

 9. Heb je al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Onderneem dan stappen om met een alternatief product te werken.

  Waarom zou je overstappen naar een alternatief product?

  Je hebt een risico geïdentificeerd dat je niet direct aan kunt pakken, maar wel kunt vermijden. Wij raden je aan de mogelijkheden te onderzoeken om dit ook daadwerkelijk te doen. Enkele mogelijkheden zijn: overstappen op een ander product, een andere grondstof, een ander land van herkomst, of je handel in het betreffende product stoppen.
  Dit kan betekenen dat je op zoek moet naar een andere handelspartner. Geef je leveranciers echter de kans zich te verbeteren en help hen daarbij wanneer dat nodig blijkt. Het direct beëindigen van het contract is meestal geen oplossing en niet wenselijk. Niet alleen wordt daarmee het probleem verplaatst naar een andere afnemer, ook komt de continuïteit van levering in gevaar, met name bij kritieke (strategische) leveranciers. Ook blijft het duurzaamheidsprobleem bij de originele leverancier bestaan. Houd er rekening mee dat de kans groter is dat leveranciers zich aan je eisen willen houden, wanneer je eerlijke handelsvoorwaarden en redelijke prijzen hanteert, en wanneer je een prettige samenwerkingsrelatie probeert na te streven

 10. Heb je al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Is er niets meer dat je kunt doen?

  Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van je onderneming. Wees daarom bereid om uit te leggen welke acties je hebt genomen om de risico's te beperken.

 11. Wordt het risico al door de organisatie in je keten aangepakt?

   

   

  Hoe beoordeel je of het risico al wordt aangepakt?

  Je kunt de organisatie vragen bewijs te leveren dat:

  • Er relevante management systemen geïmplementeerd zijn.
  • Er inspecties zijn geweest waarin het risico meegenomen is.
  • De organisatie ook door andere klanten gecontroleerd wordt op dit onderwerp.
  • De organisatie of de producten van de organisatie relevante certificaten of keurmerken dragen.
  • De organisatie deelneemt aan een relevant keteninitiatief.
 12. Heb je invloed op je handelspartner waarbij het risico zich voordoet?

   

  Wanneer heb je invloed?

  Je hebt invloed wanneer je praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • Je door het gesprek aan te gaan met je zakenrelatie zijn/haar handelen kunt beïnvloeden.
  • Je een contract hebt met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Je bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor je beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer je de relatie beëindigt.
  • Je het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • Je samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • Je samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 13. Je hebt mogelijk meer invloed dan je denkt

  Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij de leverancier

  Hoe oefen je invloed uit op de organisaties in je keten?

  Ga met de organisatie waar het risico speelt in gesprek. Kaart het risico aan en kijk of je met elkaar tot een gezamenlijk oplossing kunt komen. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Je kunt deze tips aan de organisatie voorleggen.

  Wanneer je vermoedt dat je meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kun je:

  • Bekijken of de organisatie vatbaar is voor beloftes over toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Indien je bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert, dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of de organisatie reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en eventuele reputatieschade ondervindt wanneer je de relatie beëindigt.
 14. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij de partij in je keten

   

  Welke oplossingen leg je voor aan de organisatie in je keten?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat je invloed hebt op de organisatie waar het risico zich voordoet, kun je de mogelijke acties op een rij zetten en met de organisatie aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. Je kunt ervoor zorgen dat je leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 15. Heb je invloed op je directe handelspartner?

   

  Wanneer heb je invloed?

  Je hebt invloed wanneer je praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • Je een contract hebt met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Je bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor je beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer je de relatie beëindigt.
  • Je het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • Je samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • Je samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 16. Je hebt mogelijk meer invloed dan je denkt

  Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij je directe handelspartner en ga het gesprek aan om te bepalen of je gezamenlijk iets aan het risico kunt doen.

  Hoe oefen je invloed uit op je leverancier?

  Ga met de organisatie waar het risico speelt in gesprek. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij je directe handelspartner aan en kijk of je met elkaar tot een gezamenlijk oplossing kunt komen die uiteindelijk het handelen van de partij in je keten verandert. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Je kunt deze tips meenemen in je gesprek met je zakenrelatie.
  Wanneer je vermoedt dat je meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kun je:

  • In je contract voorwaarden opnemen op MVO-gebied. Neem daarbij ook afspraken op over de gevolgen indien je leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Bekijken of je leverancier vatbaar is voor je beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Nagaan of je bedrijf een groot deel van de omzet van je handelspartner representeert en dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of je handelspartner reputatiewinst ondervindt door met je te werken, en of het eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer je de relatie beëindigt.
 17. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij je directe handelspartner

  Ga het gesprek aan om te bepalen of je gezamenlijk iets aan het risico kunt doen

  Welke handvatten kun je in dit gesprek gebruiken?

  Je hebt kennis van een relevant IMVO-risico in de keten van je leverancier. Je kunt de leverancier inlichten over dit risico en met elkaar nagaan in hoeverre dit speelt in de keten waarin je beiden actief bent. Daarnaast kun je je leverancier verwijzen naar voorbeelden van codes of conduct – kijk ter inspiratie eens naar de gedragscodes van Philips, AkzoNobel, KPN, en IKEA - en relevante keteninitiatieven. Je kunt ook met je leverancier vragenlijsten opstellen of op bezoek gaan bij de risicodragende organisatie. Bewustwording van de IMVO-risico’s en de mogelijkheden om deze aan te pakken kan zo schakel voor schakel de keten in beweging zetten.

  Indien je leverancier (in tegenstelling tot jijzelf) wel invloed heeft op de problematische organisatie kun je via je leverancier concrete adviezen geven hoe de organisatie deze aanpassingen kan doen. Raadpleeg de MVO Risico Checker voor praktische tips en concrete acties.

 18. Neem de volgende acties:

  Stap 1. Verhoog je invloed op de organisatie in de keten waarbij het risico zich voordoet

  Stap 2. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij de partij in je keten

  Hoe verhoog je je invloed?

  Je kunt je invloed vergroten door:

  • In gesprek te gaan met organisaties in je keten
  • Training aan te bieden aan de organisatie.
  • Je aan te sluiten bij een bestaand keteninitiatief
  • Met andere partijen in de keten (zoals de lokale gemeenschap, overheden, andere klanten van uw leverancier) samen te werken en direct druk uitoefenen op de organisatie.
  • In samenwerking met andere partijen veranderingen op regionaal of sectoraal niveau te bewerkstelligen.

  Welke oplossingen leg je voor aan de organisatie in je keten?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat je invloed hebt op de organisatie waar het risico zich voordoet, kun je de mogelijke acties op een rij zetten en met je leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. Je kunt ervoor zorgen dat je leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 19. Kun je werken met een alternatief product waaraan geen (of minder grote) risico’s kleven?

   

  Welke alternatieve producten zijn voor mij geschikt?

  Je kunt het risico vermijden door te werken met een alternatief product. Bijvoorbeeld door over te stappen naar:

  • een ander product
  • een andere grondstof
  • een ander land van herkomst
  • een andere leverancier

  Je kunt er ook voor kiezen om de handel in het product geheel te stoppen.

  Let bij je zoektocht naar een alternatief product wel op dat de mogelijke risico’s voor dit product kleiner zijn dan bij het oorspronkelijk product. Doorloop de MVO Risico Checker om inzicht te krijgen in de risico’s voor het alternatieve product.

 20. Heb je al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Onderneem dan stappen om met een alternatief product te werken

  Waarom zou je overstappen naar een alternatief product?

  Je hebt een risico geïdentificeerd dat je niet direct aan kunt pakken, maar wel kunt vermijden. Wij raden je aan de mogelijkheden te onderzoeken om dit ook daadwerkelijk te doen. Enkele mogelijkheden zijn: overstappen op een ander product, een andere grondstof, een ander land van herkomst, of je handel in het betreffende product stoppen.

  Dit kan betekenen dat je op zoek moet naar een andere handelspartner. Geef je leveranciers echter de kans zich te verbeteren en help hen daarbij wanneer dat nodig blijkt. Het direct beëindigen van het contract is meestal geen oplossing en niet wenselijk. Niet alleen wordt daarmee het probleem verplaatst naar een andere afnemer, ook komt de continuïteit van levering in gevaar, met name bij kritieke (strategische) leveranciers. Ook blijft het duurzaamheidsprobleem bij de originele leverancier bestaan. Houd er rekening mee dat de kans groter is dat leveranciers zich aan je eisen willen houden, wanneer je eerlijke handelsvoorwaarden en redelijke prijzen hanteert, en wanneer je een prettige samenwerkingsrelatie probeert na te streven.

 21. Heb je al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Is er niets meer dat je kunt doen?

  Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van je onderneming.
  Wees daarom bereid om indien nodig je (gebrek aan) handelen uit te leggen.

 22. Check regelmatig bij je leveranciers of het risico is verlaagd

  Heeft je handelspartner inderdaad maatregelen genomen?

  Wees ervan bewust dat het verkleinen van risico’s een proces is

 23. Check regelmatig bij je leveranciers of het risico nog steeds aangepakt wordt

  Wees ervan bewust dat het verkleinen van risico’s een proces is

 24. Einde

  Je hebt nu een indicatie van je invloed op je (indirecte) leverancier.

  Wil je de aanpak van risico’s meenemen in je inkoopbeleid? Het stappenplan van MVO Nederland helpt je een eind op weg naar een duurzame keten.

  Heb je verder nog vragen of opmerkingen over de MVO Risico Checker? Neem dan contact met ons op via: mvorisicochecker@mvonederland.nl

Start opnieuw