Checklist invloed in de keten

 1. Wat kunt u doen aan risico's die spelen in uw toeleveringsketen?

  U weet misschien dat er mogelijk MVO risico’s spelen in uw toeleveringsketen.
  Gebruik indien nodig de MVO Risico Checker om hier beter inzicht in te krijgen.

  U kunt meer dan u denkt! Het beantwoorden van de vragen uit de volgende checklist helpt u bij het beinvloeden van de MVO prestaties van uw leveranciers

  De vragen en adviezen voor acties in deze checklist zijn gebaseerd op het rapport The corporate responsibility to respect Human Rights in Supply Chains (het Ruggie Framework)
 2. Waar in de keten loopt u risico?

  Bij uw directe handelspartner of verderop in de keten?

 3. Wordt het risico al door uw leverancier aangepakt?

   

   

  Hoe beoordeelt u of het risico al wordt aangepakt?

  U kunt uw zakenrelatie vragen bewijs te leveren dat:

  • Er relevante management systemen geïmplementeerd zijn.
  • Er inspecties zijn geweest waarin het risico meegenomen is.
  • De organisatie ook door andere klanten gecontroleerd wordt op dit onderwerp.
  • De organisatie of de producten van de organisatie relevante certificaten of keurmerken dragen.
  • De organisatie deelneemt aan een relevant keteninitiatief.
  • Het risico inclusief preventieve maatregelen expliciet is opgenomen in het beleid en de beleids implementatie.
 4. Heeft u invloed op het handelen van uw directe handelspartner?

   

  Wanneer heeft u invloed?

  U heeft invloed wanneer u praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • U door het gesprek aan te gaan met uw zakenrelatie zijn/haar handelen kunt beïnvloeden.
  • U een contract heeft met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Uw bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor uw beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer u de relatie beëindigt.
  • U het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • U samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • U samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 5. U heeft mogelijk meer invloed dan u denkt

  Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij uw leverancier

  Hoe oefent u invloed uit op uw leverancier?

  Kaart tijdens een gesprek met uw zakenrelatie het risico aan en kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Leg deze tips voor aan uw leverancier.

  Wanneer u vermoedt dat u meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kunt u :

  • In uw contract met de organisatie concrete voorwaarden opnemen op MVO-gebied. Neem daarbij ook afspraken op over de gevolgen indien uw leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Bekijken of de organisatie vatbaar is voor beloftes over toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Indien uw bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert, dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of de organisatie reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en eventuele reputatieschade ondervindt wanneer u de relatie beëindigt.
 6. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij uw leverancier

   

  Welke oplossingen legt u voor aan uw leverancier?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat u invloed heeft op de organisatie waar het risico zich voordoet, kunt u de mogelijke acties op een rij zetten en met uw leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. U kunt ervoor zorgen dat uw leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 7. Neem de volgende acties:

  Stap 1. Verhoog uw invloed op uw directe handelspartner

  Stap 2. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij uw leverancier

  Hoe verhoogt u uw invloed?

  U kunt uw invloed vergroten door:

  • In gesprek te gaan met uw leverancier
  • Training aan te bieden aan de organisatie.
  • U aan te sluiten bij een bestaand keteninitiatief
  • MVO-voorwaarden in uw contracten op te nemen, met afspraken over de gevolgen wanneer uw leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Met andere partijen in de keten (zoals de lokale gemeenschap, overheden, andere klanten van uw leverancier) samen te werken en direct druk uit te oefenen op de organisatie.
  • In samenwerking met andere partijen veranderingen op regionaal of sectoraal niveau te bewerkstelligen.

  Welke oplossingen legt u voor aan uw leverancier?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat u invloed heeft op de organisatie waar het risico zich voordoet, kunt u de mogelijke acties op een rij zetten en met uw leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. U kunt ervoor zorgen dat uw leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 8. Kunt u werken met een alternatief product waaraan geen (of minder grote) risico’s kleven?

   

  Welke alternatieve producten zijn voor mij geschikt?

  U kunt het risico vermijden door te werken met een alternatief product. Bijvoorbeeld door over te stappen naar:

  • een ander product
  • een andere grondstof
  • een ander land van herkomst
  • een andere leverancier

  U kunt er ook voor kiezen om de handel in het product geheel te stoppen.
  Let bij uw zoektocht naar een alternatief product wel op dat de mogelijke risico’s voor dit product kleiner zijn dan bij het oorspronkelijk product. Doorloop de MVO Risico Checker om inzicht te krijgen in de risico’s voor het alternatieve product.

 9. Heeft u al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Onderneem dan stappen om met een alternatief product te werken.

  Waarom zou u overstappen naar een alternatief product?

  U heeft een risico geïdentificeerd dat u niet direct aan kunt pakken, maar wel kunt vermijden. Wij raden u aan de mogelijkheden te onderzoeken om dit ook daadwerkelijk te doen. Enkele mogelijkheden zijn: overstappen op een ander product, een andere grondstof, een ander land van herkomst, of uw handel in het betreffende product stoppen.
  Dit kan betekenen dat u op zoek moet naar een andere handelspartner. Geef uw leveranciers echter de kans zich te verbeteren en help hen daarbij wanneer dat nodig blijkt. Het direct beëindigen van het contract is meestal geen oplossing en niet wenselijk. Niet alleen wordt daarmee het probleem verplaatst naar een andere afnemer, ook komt de continuïteit van levering in gevaar, met name bij kritieke (strategische) leveranciers. Ook blijft het duurzaamheidsprobleem bij de originele leverancier bestaan. Houd er rekening mee dat de kans groter is dat leveranciers zich aan uw eisen willen houden, wanneer u eerlijke handelsvoorwaarden en redelijke prijzen hanteert, en wanneer u een prettige samenwerkingsrelatie probeert na te streven

 10. Heeft u al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Is er niets meer dat u kunt doen?

  Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van uw onderneming. Wees daarom bereid om uit te leggen welke acties u heeft genomen om de risico's te beperken.

 11. Wordt het risico al door de organisatie in uw keten aangepakt?

   

   

  Hoe beoordeelt u of het risico al wordt aangepakt?

  U kunt de organisatie vragen bewijs te leveren dat:

  • Er relevante management systemen geïmplementeerd zijn.
  • Er inspecties zijn geweest waarin het risico meegenomen is.
  • De organisatie ook door andere klanten gecontroleerd wordt op dit onderwerp.
  • De organisatie of de producten van de organisatie relevante certificaten of keurmerken dragen.
  • De organisatie deelneemt aan een relevant keteninitiatief.
 12. Heeft u invloed op uw handelspartner waarbij het risico zich voordoet?

   

  Wanneer heeft u invloed?

  U heeft invloed wanneer u praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • U door het gesprek aan te gaan met uw zakenrelatie zijn/haar handelen kunt beïnvloeden.
  • U een contract heeft met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Uw bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor uw beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer u de relatie beëindigt.
  • U het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • U samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • U samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 13. U heeft mogelijk meer invloed dan u denkt

  Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij de leverancier

  Hoe oefent u invloed uit op de organisaties in uw keten?

  Ga met de organisatie waar het risico speelt in gesprek. Kaart het risico aan en kijk of u met elkaar tot een gezamenlijk oplossing kunt komen. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. U kunt deze tips aan de organisatie voorleggen.

  Wanneer u vermoedt dat u meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kunt u:

  • Bekijken of de organisatie vatbaar is voor beloftes over toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Indien uw bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert, dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of de organisatie reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en eventuele reputatieschade ondervindt wanneer u de relatie beëindigt.
 14. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij de partij in uw keten

   

  Welke oplossingen legt u voor aan uw de organisatie in uw keten?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat u invloed heeft op de organisatie waar het risico zich voordoet, kunt u de mogelijke acties op een rij zetten en met de organisatie aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. U kunt ervoor zorgen dat uw leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 15. Heeft u invloed op uw directe handelspartner?

   

  Wanneer heeft u invloed?

  U heeft invloed wanneer u praktijken bij (indirecte) handelsrelaties kunt veranderen. Namelijk wanneer:

  • U een contract heeft met de organisatie, waarvan de voorwaarden ruimte bieden voor het stellen van eisen op MVO-gebied.
  • Uw bedrijf een groot deel van de omzet van de organisatie representeert.
  • De organisatie vatbaar is voor uw beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • De organisatie reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer u de relatie beëindigt.
  • U het financiële en operationele beleid van de organisatie mede kunt bepalen.
  • U samenwerkt met andere partijen in de keten om druk uit te oefenen op de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een keteninitiatief).
  • U samenwerkt met de overheid om MVO gerelateerde wet- en regelgeving te implementeren of te zorgen dat deze wordt nageleefd.
 16. U heeft mogelijk meer invloed dan u denkt

  Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij uw directe handelspartner en ga het gesprek aan om te bepalen of u gezamenlijk iets aan het risico kunt doen.

  Hoe oefent u invloed uit op uw leverancier?

  Ga met de organisatie waar het risico speelt in gesprek. Kaart het risico en de mogelijke oplossingen aan bij uw directe handelspartner. aan en kijk of u met elkaar tot een gezamenlijk oplossing kunt komen die uiteindelijk het handelen van de partij in uw keten verandert. De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. U kunt deze tips meenemen in uw gesprek met uw zakenrelatie.
  Wanneer u vermoedt dat u meer druk uit moet oefenen om het risico aan te pakken kunt u:

  • In uw contract voorwaarden opnemen op MVO-gebied. Neem daarbij ook afspraken op over de gevolgen indien uw leverancier niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Bekijken of uw leverancier vatbaar is voor uw beloftes voor toekomstige opdrachten of voor steun bij het geven van training.
  • Nagaan of uw bedrijf een groot deel van de omzet van uw handelspartner representeert en dit als argument aandragen voor verandering.
  • Bekijken of uw handelspartner reputatiewinst ondervindt door met u te werken, en of het eventuele reputatieschade zal ondervinden wanneer u de relatie beëindigt.
 17. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij uw directe handelspartner

  Ga het gesprek aan om te bepalen of u gezamenlijk iets aan het risico kunt doen

  Welke handvatten kunt u in dit gesprek gebruiken?

  U heeft kennis van een relevant IMVO-risico in de keten van uw leverancier. U kunt de leverancier inlichten over dit risico en met elkaar nagaan in hoeverre dit speelt in de keten waarin u beiden actief bent. Daarnaast kunt u uw leverancier verwijzen naar voorbeelden van codes of conduct – kijk ter inspiratie eens naar de gedragscodes van Philips, AkzoNobel, KPN, en IKEA - en relevante keteninitiatieven. U kunt ook met uw leverancier vragenlijsten opstellen of op bezoek gaan bij de risicodragende organisatie. Bewustwording van de IMVO-risico’s en de mogelijkheden om deze aan te pakken kan zo schakel voor schakel de keten in beweging zetten.

  Indien uw leverancier (in tegenstelling tot uzelf) wel invloed heeft op de problematische organisatie kunt u via uw leverancier concrete adviezen geven hoe de organisatie deze aanpassingen kan doen. Raadpleeg de MVO Risico Checker voor praktische tips en concrete acties.

 18. Neem de volgende acties:

  Stap 1. Verhoog uw invloed op de organisatie in de keten waarbij het risico zich voordoet

  Stap 2. Kaart het risico, en mogelijke manieren om met het risico om te gaan, aan bij de partij in uw keten

  Hoe verhoogt u uw invloed?

  U kunt uw invloed vergroten door:

  • In gesprek te gaan met organisaties in uw keten
  • Training aan te bieden aan de organisatie.
  • U aan te sluiten bij een bestaand keteninitiatief
  • Met andere partijen in de keten (zoals de lokale gemeenschap, overheden, andere klanten van uw leverancier) samen te werken en direct druk uitoefenen op de organisatie.
  • In samenwerking met andere partijen veranderingen op regionaal of sectoraal niveau te bewerkstelligen.

  Welke oplossingen legt u voor aan uw de organisatie in uw keten?

  De MVO Risico Checker geeft per risico handige tips voor doelgerichte acties. Wat de relevante acties zijn hangt af van het type risico. Nu blijkt dat u invloed heeft op de organisatie waar het risico zich voordoet, kunt u de mogelijke acties op een rij zetten en met uw leverancier aan de slag.
  Voorbeeld: in het geval van corruptie zijn doelgerichte acties het bijhouden van een lijst van corrupte betalingen of het opstellen van een anti-corruptie beleid. U kunt ervoor zorgen dat uw leverancier een dergelijke lijst bij gaat houden of een beleid op gaat stellen.

 19. Kunt u werken met een alternatief product waaraan geen (of minder grote) risico’s kleven?

   

  Welke alternatieve producten zijn voor mij geschikt?

  U kunt het risico vermijden door te werken met een alternatief product. Bijvoorbeeld door over te stappen naar:

  • een ander product
  • een andere grondstof
  • een ander land van herkomst
  • een andere leverancier

  U kunt er ook voor kiezen om de handel in het product geheel te stoppen.

  Let bij uw zoektocht naar een alternatief product wel op dat de mogelijke risico’s voor dit product kleiner zijn dan bij het oorspronkelijk product. Doorloop de MVO Risico Checker om inzicht te krijgen in de risico’s voor het alternatieve product.

 20. Heeft u al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Onderneem dan stappen om met een alternatief product te werken

  Waarom zou u overstappen naar een alternatief product?

  U heeft een risico geïdentificeerd dat u niet direct aan kunt pakken, maar wel kunt vermijden. Wij raden u aan de mogelijkheden te onderzoeken om dit ook daadwerkelijk te doen. Enkele mogelijkheden zijn: overstappen op een ander product, een andere grondstof, een ander land van herkomst, of uw handel in het betreffende product stoppen.

  Dit kan betekenen dat u op zoek moet naar een andere handelspartner. Geef uw leveranciers echter de kans zich te verbeteren en help hen daarbij wanneer dat nodig blijkt. Het direct beëindigen van het contract is meestal geen oplossing en niet wenselijk. Niet alleen wordt daarmee het probleem verplaatst naar een andere afnemer, ook komt de continuïteit van levering in gevaar, met name bij kritieke (strategische) leveranciers. Ook blijft het duurzaamheidsprobleem bij de originele leverancier bestaan. Houd er rekening mee dat de kans groter is dat leveranciers zich aan uw eisen willen houden, wanneer u eerlijke handelsvoorwaarden en redelijke prijzen hanteert, en wanneer u een prettige samenwerkingsrelatie probeert na te streven.

 21. Heeft u al het mogelijke gedaan om het risico aan te pakken?

  Is er niets meer dat u kunt doen?

  Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van uw onderneming.
  Wees daarom bereid om indien nodig uw (gebrek aan) handelen uit te leggen.

 22. Check regelmatig bij uw leveranciers of het risico is verlaagd

  Heeft uw handelspartner inderdaad maatregelen genomen?

  Wees ervan bewust dat het verkleinen van risico’s een proces is

 23. Check regelmatig bij uw leveranciers of het risico nog steeds aangepakt wordt

  Wees ervan bewust dat het verkleinen van risico’s een proces is

 24. Einde

  U heeft nu een indicatie van uw invloed op uw (indirecte) leverancier.

  Wilt u de aanpak van risico’s meenemen in uw inkoopbeleid? Het stappenplan van MVO Nederland helpt u een eind op weg naar een duurzame keten.

  Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de MVO Risico Checker? Neem dan contact op met ons op via: mvorisicochecker@mvonederland.nl

Start opnieuw