Over ons | MVO risico checker

Over ons

De MVO Risico Checker is ontwikkeld door MVO Nederland en Shopworks, met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De MVO Risico Checker is eigendom van MVO Nederland.

Over MVO Nederland & IMVO

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onder het motto ‘samen veranderen’ inspireren, verbinden en versterken wij partner-bedrijven en sectoren bij hun veranderingsproces naar een duurzame bedrijfsvoering. Als partner van MVO Nederland kunt u inspiratie opdoen tijdens de vele (netwerk)bijeenkomsten en onze praktische tools helpen u verder met MVO in de praktijk. Op onze website vindt u een overzicht van alle voordelen van het partnerschap, en meer informatie over onze activiteiten op verschillende MVO-onderwerpen, zoals Internationaal MVO (IMVO).

Over de MVO Risico Checker

De Nederlandse overheid verwacht van internationaal opererende bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uitgangspunt hierbij zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In de kamerbrief van 29 maart 2012 leest u meer over de visie van de overheid op de naleving van de OESO-richtlijnen, onder meer door het uitvoeren van een risicoanalyse (= due diligence). Dit betekent dat u onderzoekt welke MVO risico's bij uw bedrijfsactiviteiten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij inkopen/importeren, bij uw eigen productie in het buitenland, of bij de export van uw producten. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie, etc. Naast het verkrijgen van inzicht in deze risico’s wordt van u verwacht dat u maatregelen neemt om deze risico’s te beperken. De MVO Risico Checker is een handig hulpmiddel voor het maken van de MVO risico-analyse: hij geeft u een overzicht van de issues die voor u als organisatie/bedrijf mogelijk spelen, ook verder terug in de productieketen. Het invullen van de risico checker is eenvoudig. U ontvangt direct een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.

Samenwerkingspartners

Voor het verzamelen van bronnen over risico’s, het formuleren van adviezen en het verifiëren van informatie werkt MVO Nederland samen met kennispartners. De volgende organisaties werken mee aan of denken mee met de ontwikkeling van de MVO Risico Checker:

CNV Internationaal
Het CNV zet zich niet alleen in voor leden en voor werkenden in Nederland. Via CNV Internationaal draagt het CNV ook bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden. CNV Internationaal doet dit door de positie van werkenden te versterken via sterke sociale partners en door duurzaamheid in de keten te bevorderen. CNV Internationaal zet zich in voor de universele rechten van werkenden zoals een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden en werkzekerheid, vrijheid van organisatie en het recht op cao onderhandelingen. Daarbij legt CNV Internationaal de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en sociale dialoog. Momenteel is CNV Internationaal actief in 16 landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

ICCO Cooperation
Mensenrechten staan vaak onder druk wanneer economische belangen op het spel staan​​. De UN Guiding Principles inzake het bedrijfsleven en mensenrechten bieden bedrijven duidelijke normen en verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen en verminderen van schending van de mensenrechten. ICCO speelt een belangrijke rol bij niet alleen het vertellen aan bedrijven en overheden 'waarom' ze mensenrechten moeten respecteren, maar door hen ook te laten zien 'hoe' ze dat kunnen doen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
In het debat over MVO is de Nederlandse regering stimulator en aanjager. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet alleen goed voor mens en milieu. Een goede reputatie, een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering zorgen ervoor dat bedrijven innovatiever en productiever worden. De overheid wil bedrijven stimuleren om de kansen voor MVO te benutten. RvO adviseert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met financiële ondersteuning, het vinden van zakenpartners, kennis en netwerken.

  SOMO
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen is een onafhankelijke non-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie, en richt zich op duurzame ontwikkeling; zowel sociaal, ecologisch als economisch. Sinds 1973 onderzoekt SOMO multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd, en vergroot hiermee kennis over bedrijven en duurzaamheidsvraagstukken in hun internationale context. Naast haar onderzoeksactiviteiten coördineert SOMO verschillende duurzame netwerken, waaronder het MVO Platform , OECD Watch en Electronicswatch.

  CREM
MVO is meer dan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en risicomanagement. Door in te spelen op de groeiende aandacht voor een duurzame economie ontstaan strategische kansen. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. CREM is een adviesbureau dat bedrijven helpt om de koppeling te maken tussen MVO en de bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld door bedrijfseconomische kansen te identificeren die een bedrijf kan benutten. CREM heeft veel kennis van duurzaamheidsthema's in relatie tot internationale ketens en opkomende markten.

Water Footprint Network (WFN)Het Water Footprint Network is in 2008 opgericht om het eerlijk en slim gebruik van water te bevorderen. WFN is een dynamisch, wereldwijd netwerk dat de veranderingen stimuleert die nodig zijn om het menselijk watergebruik binnen de ecologische grenzen van de aarde te houden. WFN heeft een wereldwijd erkende standaard geformuleerd voor het meten van de watervoetafdruk. Daarnaast bieden ze advies over watergebruik, en zijn alle data, methodieken en tools gratis en openbaar (open source) via de website te verkrijgen.

 

Contact

Heeft u vragen over de MVO Risico Checker of over Internationaal MVO? Neemt u dan contact met ons op via mvorisicochecker@mvonederland.nl.